อาจารย์ราม กระหึ่มเจนีวา คว้าเหรียญทองสมุนไพรต้านเบาหวาน

 

 

     อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.ร.คว้ารางวัลเหรียญทองด้านนวัตกรรม จากเวทีนานาชาติ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  หลังตั้งใจศึกษาค้นคว้าร่วมกับอาจารย์อีก 2 ท่านจากต่างสถาบัน  เผยผลงานวิจัยชิ้นนี้สร้างสรรค์จากวัตถุดิบสมุนไพรธรรมชาติ  รักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน  และลดปริมาณการใช้ยาเพื่อลดผลกระทบข้างเคียง

     ดร.จริยา  ร่มสายหยุด  อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ได้รับรางวัลเหรียญทองด้านนวัตกรรม  ในผลงานวิจัยเรื่อง  A Time-Release Formulation of Medicinal Plant Extracts for Diabetic Adjunctive Treatment  โดยร่วมทำกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ดร.อมรพันธุ์  เสรีมาศพันธุ์  อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และ ดร.เกรียงศักดิ์  ขาวเนียม  อาจารย์ประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  โดยรางวัลครั้งนี้ได้รับจากเวทีนานาชาติ 45th International Exhibition of Inventions of Geneva ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

     สำหรับเวทีประกวดผลงานประดิษฐ์และผลงานวิจัยนานาชาติครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2560  โดยมีผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการฯ กว่า 1,000 ผลงาน  จากนานาประเทศทั่วโลก 45 ประเทศ  โดยมีผลงานของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยจำนวน 91 ผลงาน จาก 32 หน่วยงาน  โดยการประกวดผลงานวิจัยดังกล่าวได้รับการสนับสนุนการประกวดและการแสดงผลงานจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  และทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

     โอกาสนี้ ดร.จริยา  กล่าวว่าในขณะที่หลายๆ ประเทศทั่วโลกกำลังคืบคลานเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  และโรคเบาหวานก็เป็นโรคที่พบได้มากในประชากรผู้สูงอายุ  จึงเป็นเหตุผลหลักที่ได้คิดค้นผลงานวิจัยสร้างสารสกัดจากพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในประเทศไทย  เพื่อช่วยรักษาโรคเบาหวาน  รักษาสมดุลของระดับน้ำตาลในเลือด  พร้อมลดปริมาณการใช้ยาให้กับผู้ป่วย  เพราะตัวยาต่างๆ มักมีผลกระทบข้างเคียง เช่น โรคไต อาการเลือดเป็นพิษ เป็นต้น โดยเห็นผลการเปลี่ยนแปลงใน 8 สัปดาห์  และยังสามารถนำไปใช้เป็นอาหารเสริมสำหรับคนปกติได้ด้วย

     “รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจมากที่ผลงานวิจัยชิ้นนี้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้จริง  และยังได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยรามคำแหงและประเทศชาติอีกด้วย  หลังจากนี้ตั้งใจจะพัฒนาสูตรเพิ่มเติมพร้อมนำเข้าสู่กระบวนการผลิตเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตและสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ทุกคน”

 

ที่มา : http://www.banmuang.co.th/news/education/79893