ออกแบบเรือนจำของผู้ต้องขังหญิง

 


          


 


          นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ออกแบบเรือนจำสำหรับผู้ต้องขังหญิง หวังเป็นแนวทางนำไปสู่การสร้างเรือนจำที่เหมาะสมกับผู้ต้องขัง ที่มีโทษเบา ใกล้พ้นโทษ และเป็นสตรี ขณะหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมราชฑัณฑ์ ชื่นชมฝืมือการออกแบบ ที่สอดคล้องกับทิศทางสังคม ซึ่งต้องการให้เรือนจำเป็นที่กล่อมเกลา มากกว่าจะเป็นการลงโทษเพียงอย่างเดียว


 


ที่มา : ข่าวในประเทศ ช่อง 3