หารือกับทูต EU

ศึกษาธิการ – นายเคซุส มีเกลซันซ์เอสโก รีอวยลา (Mr. Jesus Miguel Sanz Escorihuela) เอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหารือความร่วมมือด้านการศึกษา โดยมี ดร.กิตติ ลิ่มสกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ที่ห้องรับรองจันทรเกษม
นายเคซุส มีเกลซันซ์เอสโก รีอวยลา กล่าวถึงความต้องการให้มีความร่วมมือด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งสหภาพยุโรป (European Union – EU) กำลังพัฒนาโครงการ “Horizon 2020” เพื่อเชื่อมโยงระหว่างนักเรียนนักศึกษาและสถาบันการศึกษาใน EU กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกัน นอกจากนี้ EU มีโครงการใหม่ที่เรียกว่า “Share” ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมองค์ความรู้ เทคนิคในการสื่อสาร และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ และให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วย โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในภายในปี 2557 ซึ่งในปัจจุบันมีนักศึกษาไทยไปศึกษาต่อที่ประเทศในสหภาพยุโรปประมาณ 90 คน จึงต้องการให้มีโครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาไทยไปศึกษาประเทศต่างๆ ในสหภาพยุโรปมากขึ้น


รมว.ศธ. กล่าวว่า ขณะนี้ ศธ.ของไทยกำลังดำเนินการร่วมกับหลายประเทศเพื่อปฏิรูปการศึกษา โดยเน้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอันดับแรก เนื่องจากการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นเรื่องที่ซับซ้อนในระบบการศึกษาของไทย แต่ก็เห็นด้วยที่จะให้มีความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามนโยบายของ ศธ.ที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยของไทยติดอันดับในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกมากขึ้น และจะต้องให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วย


ความร่วมมือในระดับอุดมศึกษากับทางสหภาพยุโรป เป็นเรื่องที่ ศธ.ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะมีความต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา อีกทั้งเห็นว่าสหภาพยุโรปก็มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงยินดีที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่


กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

23/11/2556