หลักสี่รับสมัครครูสอนภาษาจีน 7 คน

หลักสี่รับสมัครครูสอนภาษาจีน 7 คน

          นางสาวระเบียบ กูบกระบี่ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กทม. แจ้งว่า เขตหลักสี่เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูสอนภาษาจีน 7 อัตรา ค่าตอบแทนชั่วโมงละไม่เกิน 600 บาทปฏิบัติงานที่โรงเรียนการเคหะทุ่งสองห้อง 1 จำนวน 2 อัตรา โรงเรียนการเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2 โรงเรียนทุ่งสองห้อง โรงเรียนวัดหลักสี่ และโรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์)โรงเรียนการเคหะท่าทราย โรงเรียนละ 1 อัตรา ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์การสอนเป็นอย่างดีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ 1-5 พ.ย. 53 ณ ฝ่ายการศึกษา ชั้น 5 สำนักงานเขตหลักสี่โดยแนบเอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วยรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำและถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้วจำนวน 1 รูป บัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้าน หลักฐานการศึกษาหรือใบผ่านงาน พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน หลักฐานอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 9 พ.ย. 53  กำหนดสอบคัดเลือกวันที่ 12 พ.ย.53 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2982-2093-4

          –เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 1 พ.ย. 2553 (กรอบบ่าย)–