ข่าวภารกิจผู้บริหารระดับสูง

ศธ. ปิติเงินพระราชทานช่วยผู้ป่วยโควิดใน รพ.สนาม-ศูนย์พักคอย

ภารกิจ รมว.ศธ 09 กันยายน 2564

ศธ. ปิติเงินพระราชทานช่วยผู้ป่วยโควิดใน รพ.สนาม-ศูนย์พักคอย

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 35/2564

ภารกิจ รมว.ศธ 07 กันยายน 2564

ครม.เห็นชอบปรับเงินอุดหนุน ในส่วนเงินสบทบเงินเดือนครูอาชีวศึ...

ติดตามการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่า...

ภารกิจ รมว.ศธ 06 กันยายน 2564

รมว.ศธ. ลงพื้นที่ติดตามการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน ของโรงเรีย...

เริ่มแจกเงินเยียวยา นร.-นศ.ขั้นพื้นฐานทั้งสายสามัญ-อาชีพ คนล...

ภารกิจ รมว.ศธ 02 กันยายน 2564

“ตรีนุช” กดปุ่มเริ่มแจกเงินเยียวยา นร.-นศ.ขั้นพื้นฐานทั้งสาย...

มติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทบริหารร...

ภารกิจ รมว.ศธ 30 สิงหาคม 2564

มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง ศธ. 8 ราย

พิธีเปิดงานโครงการอบรมออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจ...

ภารกิจ รมว.ศธ 29 สิงหาคม 2564

รมว.ศึกษาธิการ ปลื้ม กระแสพัฒนาครู New normal ดี มุ่งสร้างวั...

รมว.ศึกษาธิการ แจงผลวิจัยนักเรียนเครียดเรียนออนไลน์

ภารกิจ รมว.ศธ 23 สิงหาคม 2564

รมว.ศึกษาธิการ แจงผลวิจัยนักเรียนเครียดเรียนออนไลน์ ลั่น ศธ....

มอบเงินให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อช่วย...

ภารกิจ รมว.ศธ 17 สิงหาคม 2564

“ตรีนุช - คุณหญิงกัลยา - กนกวรรณ” มอบเงินเดือน 3 เดือนสมทบทุ...

แถลงข่าว “จุดยืนลดภาระทางการศึกษา” เพื่อชี้แจงแนวทางในการช่ว...

ภารกิจ รมว.ศธ 16 สิงหาคม 2564

ศธ. แถลงจุดยืนลดภาระทางการศึกษา ช่วยเหลือบรรเทา “ครู-นักเรีย...

“ตรีนุช” ห่วงการทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในสถานการณ์โควิด-1...

ภารกิจ รมว.ศธ 13 สิงหาคม 2564

ชงปรับแผนทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ

“ตรีนุช” กำชับปลัด ศธ.-เลขาธิการ กพฐ.-เลขาธิการ กอศ. เร่งกระ...

ภารกิจ รมว.ศธ 07 สิงหาคม 2564

“ตรีนุช” กำชับปลัด ศธ.-เลขาธิการ กพฐ.-เลขาธิการ กอศ. เร่งกระ...

ศธ. เร่งพัฒนาศักยภาพครูยุคดิจิทัล ในโครงการ “ตลาดนัดการเรียน...

ภารกิจ รมว.ศธ 06 สิงหาคม 2564

ศธ. เร่งพัฒนาศักยภาพครูยุคดิจิทัล ในโครงการ “ตลาดนัดการเรียน...