ข่าวภารกิจผู้บริหารระดับสูง

รมว.ตรีนุช เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมห...

ภารกิจ รมว.ศธ 25 พฤศจิกายน 2564

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศ...

“รมว.ตรีนุช” ลงพื้นที่สระบุรี-นครราชสีมา สุ่มติดตามผลการดำเน...

ภารกิจ รมว.ศธ 22 พฤศจิกายน 2564

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศ...

รมว.ตรีนุช นำทีมดูการจัดอาชีวะ ตามแนวพระราชดำริกรมสมเด็จพระเ...

ภารกิจ รมว.ศธ 20 พฤศจิกายน 2564

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศ...

"รมว.ตรีนุช" ออกประกาศคุรุสภาฉบับใหม่ เผยยังคงความสำคัญวิชาเ...

ภารกิจ รมว.ศธ 17 พฤศจิกายน 2564

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศ...

"3รัฐมนตรีฯ ศึกษา" ร่วมประชุม ครม.สัญจร ครั้งที่ 1 กลุ่มจังห...

ภารกิจ รมว.ศธ 16 พฤศจิกายน 2564

เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 น. นางสาวตรีนุ...

“ตรีนุช”ชงบิ๊กโปรเจกต์“อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ”

ภารกิจ รมว.ศธ 15 พฤศจิกายน 2564

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศ...

“รมว.ตรีนุช” หารือความร่วมมือด้านการศึกษากับ OECD

ภารกิจ รมว.ศธ 12 พฤศจิกายน 2564

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผ...

รมว.ตรีนุช ร่วมประชุมสมัยสามัญยูเนสโก ที่ฝรั่งเศส สนับสนุนยุ...

ภารกิจ รมว.ศธ 11 พฤศจิกายน 2564

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศ...

นางสาวตรีนุช เทียนทอง ร่วมการประชุมสมัยสามัญองค์การยูเนสโก ค...

ภารกิจ รมว.ศธ 10 พฤศจิกายน 2564

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกา...

สภาผู้แทนฯ รับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....

ภารกิจ รมว.ศธ 09 พฤศจิกายน 2564

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผ...

กระทรวงศึกษาธิการ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ...

ภารกิจ รมว.ศธ 05 พฤศจิกายน 2564

กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ...

รมว.ตรีนุช ร่วมพิธีกล่าวสดุดียกย่องเชิดชูเกียรติ พร้อมมอบเงิ...

ภารกิจ รมว.ศธ 03 พฤศจิกายน 2564

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิ...