ข่าวภารกิจผู้บริหารระดับสูง

การอบรม "Coding for Teacher" (C4T)

ภารกิจ รมช.ศธ 11 พฤษภาคม 2563

คุณหญิงกัลยาปลื้ม ครูเข้าอบรม "Coding for Teacher" ทะลุหนึ่ง...

หารือเครือข่ายส่งเสริมพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษ - Coding โดยไม่เ...

ภารกิจ รมช.ศธ 02 พฤษภาคม 2563

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ...

เสมา 2 เตรียมดัน Safety Food by Archeeva สุดกำลัง หวังชาวไทย...

ภารกิจ รมช.ศธ 01 พฤษภาคม 2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐ...

ครูกัลยา เชิญชวนครูอบรม "Coding for Teacher" เพื่อมุ่งพัฒนาก...

ภารกิจ รมช.ศธ 29 เมษายน 2563

ประชาสัมพันธ์การอบรม “หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการค...

ผลการประชุมอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจ ครั้งที่ 1/2563

ภารกิจ รมช.ศธ 25 เมษายน 2563

การประชุมอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจ เพื่อจัดทำข้อเสนอการป...

คุณหญิงกัลยา เร่งการศึกษาพิเศษสร้าง Platform เชื่อม 176 หน่ว...

ภารกิจ รมช.ศธ 16 เมษายน 2563

คุณหญิงกัลยา มอบนโยบายแนวทางกระบวนการบริหารจัดการ “การศึกษาพ...

คุณหญิงกัลยา ชี้เด็กปฐมวัยเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญอย่...

ภารกิจ รมช.ศธ 14 เมษายน 2563

คุณหญิงกัลยา ประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 2/2563 พร้อมแจง ศธ. ...

ภารกิจ รมช.ศธ 27 มีนาคม 2563

คุณหญิงกัลยา เป็นประธานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 2/2563 ...

คุณหญิงกัลยา ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพ...

ภารกิจ รมช.ศธ 18 มีนาคม 2563

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ท...

คุณหญิงกัลยา ขึ้นเหนือตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน...

ภารกิจ รมช.ศธ 17 มีนาคม 2563

เสมา2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนราชประช...

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม...

ภารกิจ รมช.ศธ 17 มีนาคม 2563

คุณหญิงกัลยา เฝ้ารับเสด็จฯ และกราบบังคมทูลถวายรายงาน สมเด็จพ...

หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงความสำเร็จของโรงเรียนวิทยาศาสตร...

ภารกิจ รมช.ศธ 12 มีนาคม 2563

คุณหญิงกัลยา เตรียมนำผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนของโรงเรียนวิทย...