ข่าวภารกิจผู้บริหารระดับสูง

ก้าวสู่ปีที่ 3 “ครูกัลยา” เร่งขับเคลื่อนและต่อยอด 7 นโยบายสำ...

ภารกิจ รมช.ศธ 10 กันยายน 2564

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถ...

ครูกัลยา มอบนโยบายแก่ผู้บริหาร สพฐ. พร้อมหนุนโครงการวิทยาศาส...

ภารกิจ รมช.ศธ 07 กันยายน 2564

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป...

เสมา 2 นั่งหัวโต๊ะประชุมสภาการศึกษา มุ่งพัฒนาการศึกษาตอบโจทย...

ภารกิจ รมช.ศธ 03 กันยายน 2564

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป...

เสมา 2 เปิดตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ หลักสูตรที่ 7 “Educatio...

ภารกิจ รมช.ศธ 31 สิงหาคม 2564

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป...

“ตรีนุช - คุณหญิงกัลยา - กนกวรรณ” มอบเงินเดือน 3 เดือนสมทบทุ...

ภารกิจ รมช.ศธ 17 สิงหาคม 2564

คุณหญิงกัลยา มอบเงินเดือน 3 เดือนสมทบทุน กสศ. ช่วยเหลือเด็กข...

คุณหญิงกัลยา ร่วมแถลงจุดยืนลดภาระทางการศึกษา ช่วยเหลือบรรเทา...

ภารกิจ รมช.ศธ 16 สิงหาคม 2564

การแถลงข่าว “จุดยืนลดภาระทางการศึกษา” เพื่อชี้แจงแนวทางในการ...

คุณหญิงโค้ดดิ้ง ชูนโยบาย “Coding For All” เป็นทางรอดสู่ทุกวิ...

ภารกิจ รมช.ศธ 11 สิงหาคม 2564

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถ...

ครูกัลยา เปิดตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตร ...

ภารกิจ รมช.ศธ 10 สิงหาคม 2564

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป...

ศธ. เร่งพัฒนาศักยภาพครูยุคดิจิทัล ในโครงการ “ตลาดนัดการเรียน...

ภารกิจ รมช.ศธ 06 สิงหาคม 2564

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร...

ครูกัลยา เดินหน้าผลิตกำลังคนอาชีวะคุณภาพ ไทย-จีน จบมามีงานทำ...

ภารกิจ รมช.ศธ 03 สิงหาคม 2564

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป...

ครูกัลยา เวิร์กช็อปครูแกนนำ-ศึกษานิเทศก์ลงทุกพื้นที่ ทุกจังห...

ภารกิจ รมช.ศธ 30 มิถุนายน 2564

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป...

คุณหญิงกัลยา เร่งพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ มุ่งสร...

ภารกิจ รมช.ศธ 29 มิถุนายน 2564

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป...