หนุ่ม-สาวอาชีวะอุบลฯคว้าสุดยอดมารยาทงามระดับอาชีวศึกษาชาติปีนี้ ภูมิใจเด็กอาชีวะก็มารยาทงามสามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้กับสังคมได้อย่างสร้างสรรค์


          เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายอภิรัตน์ บุญหนุน นักศึกษา ปวส.2/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และนางสาวภัทร์รัมภา กุจันทร์ นักศึกษาปวส.2/8 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม  นางสาวรัชนี  พงษ์ศิริ  ตัวแทนอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดมารยาทไทย จากการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐานอาชีวศึกษาระดับชาติ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยคะแนน 98.67 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เฉือนชนะรองชนะเลิศอันดับ 1 จากวิทยาลัยเทคนิคชุมพร จังหวัดชุมพร ที่ทำคะแนนได้ 97.33 คะแนน ตามด้วยรองชนะเลิศอันดับ 2 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี จังหวัดชลบุรี ที่ทำคะแนนได้ 95.33 คว้าโล่รางวัลชนะเลิศและเกียรติบัตรมาครองได้สำเร็จ โดยจะมีพิธีมอบโล่และเกียรบัตรในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นี้          นายอภิรัตน์ บุญหนุน นักศึกษา ปวส.2/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจและดีใจกับรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขัน ซึ่งผมและเพื่อนที่เข้าแข่งขันได้ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ต้องขอบคุณพ่อแม่ ครูอาจารย์ ที่คอยอบรมสั่งสอนให้วิชาความรู้และถ่ายทอดความดีงามให้เกิดขึ้นกับผมมาโดยตลอด และที่ผ่านมาผมและเพื่อนได้ใช้วิธีสร้างองค์ความรู้ให้เกิดทักษะการปฏิบัติที่ชำนาญมีความแม่นยำพร้อมกับได้ประโยชน์แก่บุคคลอื่นไปด้วยโดยการสอนมารยาทไทยในเรื่องต่างๆให้กับรุ่นน้องทั้งในและนอกสถานศึกษาซึ่งตนมองว่าปัจจุบันเยาวชนไทยยังห่างไกลจากเรื่องนี้มากนัก เอาง่ายๆแค่เรื่องการไหว้ การกราบ ก็ยังต้องปฏิบัติให้ถูกต้องกับบุคคลในระดับต่างๆ ต้องมีกิริยามารยาทที่งดงามตามธรรมเนียมประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติมาแต่โบราณกาล ผมจึงภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มความไม่รู้ให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้และสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมว่าเราชาวอาชีวศึกษาก็มีมารยาทที่งดงามและสามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้กับสังคมได้อย่างสร้างสรรค์เช่นกัน


ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สอศ.