สุดเจ๋งถังขยะดับกลิ่นผลไม้ ไอเดียนักศึกษาม.หอการค้าไทย ร่วมแก้ไขปัญหาขยะชุมชน


          สุดเจ๋งถังขยะดับกลิ่นผลไม้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสอนให้นักศึกษาทุกคณะมองหาความต้องการทางสังคม (Social Need) และปัญหาของลูกค้า (Customer Pain) เพราะรู้ดีว่าการสร้างผู้ประกอบการไม่ใช่แค่เพียงนั่งเรียนในห้องเรียนปกติเท่านั้น ดังนั้นศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม


          โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (IDE Center by UTCC) ร่วมผลักดันหลักสูตรวิชาการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม หรือ วิชาIDE 101 ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเป็นวิชาบังคับให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


          โดยมุ่งหวังที่จะสร้างแนวคิด (Mindset) ทางการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมให้แก่นักศึกษาเพื่อนำไปต่อยอดในการเรียนวิชาอื่น หรือสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นนวัตกรรมในระดับต่อไปได้ วิชาIDE 101 เป็นหลักสูตรที่นำแนวคิดกระบวนการ 24 Steps Disciplined Entrepreneurship จากสถาบันเทคโนโลยี


          แมสซาชูเซตส์(Massachusetts Institute of Technology) หรือ MIT ประเทศสหรัฐอเมริกามุ่งเน้นการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ (Projected Based Learning) เพื่อให้นักศึกษาได้มีการลงมือทำจริง ซึ่งนักศึกษาจะต้องคิดหาไอเดียทางธุรกิจจากการค้นหาปัญหาจากพื้นที่ในเขตห้วยขวางและดินแดง และคิดหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือเข้าใจถึงผู้ที่ได้รับปัญหาซึ่งจะเป็นลูกค้าของธุรกิจในอนาคต


          ตั้งแต่การทำการสอบถามลูกค้า กระทั่งสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการขึ้นมา และสุดท้ายจะต้องนำเสนอโครงการในการแข่งขัน HK Innovation Challenge @UTCC 2019 ชิงเงินรางวัลสนับสนุนรวม 100,000 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดโครงการให้เกิดขึ้นจริงได้ต่อไป          นางสาวแทนหทัย ตั้งประเสริฐ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตัวแทนทีมเบบี้แครอทเจ้าของรางวัลผู้ชนะประเภท Winner Best Impact เล่าว่า “จากการลงสำรวจพื้นที่แถวย่านห้วยขวางนั้นมีถังขยะเยอะก็จริง


          แต่ไม่เพียงพอต่อการทิ้งขยะของคนในละแวกนั้น อีกทั้งถังขยะบางอันก็ชำรุดไม่สมบูรณ์แบบ พื้นที่ตลาดนั้นมีผลไม้เน่าเสียที่นำมาทิ้งจำนวนมาก ทำให้ถนนดูไม่สะอาดและส่งกลิ่นเน่าเหม็น ทางทีมจึงคิดที่อยากจะทำถังขยะสักรูปแบบหนึ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับขยะประเภทผลไม้เพื่อให้สภาพแวดล้อมในละแวกนั้นดีขึ้น


          ผลิตภัณฑ์ถังขยะดับกลิ่นผลไม้ของเรามันสามารถอบแห้งผลไม้ที่ทิ้งได้แล้วไม่ทำให้น้ำในผลไม้ที่ทิ้งนั้นเกิดการไหลออกมานอกถังขยะเพราะน้ำในผลไม้เมื่อมันไหลออกมาแล้วมันจะส่งกลิ่นเน่าเหม็นเป็นอย่างมาก พอเราใช้ถังขยะนี้แล้วมันก็จะลดปัญหานี้ออกไปได้ ทำให้สภาพแวดล้อมในพื้นที่นั้นดูดีขึ้นกว่าเดิม


          เพราะในละแวกนั้นเป็นตลาดนัดความสะอาดถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก แต่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้สามารถใช้กับขยะเปียกได้ทุกชนิดไม่จำเป็นว่าต้องเป็นผลไม้เพียงอย่างเดียว เพราะสามารถทำให้ขยะที่ทิ้งนั้นแห้งไม่มีน้ำไหลออกมาจากถังขยะ ไม่ส่งกลิ่นเน่าเสีย อีกทั้งยังทำให้ทัศนียภาพในละแวกนั้นดูดีและสะอาดปราศจากกลิ่นเน่าเหม็น”


          นางสาวอรวี เพชรฉุย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตัวแทนทีมเบบี้แครอทเจ้าของรางวัลผู้ชนะประเภท Winner Best Impact เปิดเผยว่า “ถังขยะดับกลิ่นผลไม้ต้นทุนขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ 28,000 บาท แต่ราคาจะเปลี่ยนไปตามขนาดของตัวอบขยะเพราะตัวอบขยะนั้นมีราคาที่สูงมากขึ้นไปตามขนาด


          โดยตัวเครื่องมีลักษณะพิเศษอย่างแรกจะมีช่องใส่ขยะเปียก ผลไม้ ขยะเน่าเสีย สิ่งที่พิเศษในช่องนี้คือเตาอบซึ่งเตาอบนี้ก็จะเหมือนเตาอบผลไม้แห้งทั่วๆ ไป แต่เราแค่นำมาใส่ไว้ในถังขยะแทนและมีการใช้วงจรของแผงโซล่าเซลล์เข้ามาช่วยในการที่ลดพลังงานไฟฟ้าที่ต้องใช้กับตัวเตาอบเพื่ออบให้ขยะเปียก ผลไม้ หรือขยะเน่าเสียนั้นแห้ง นอกจากนี้ในส่วนของช่องสำหรับทิ้งถุงพลาสติก ไม้เสียบผลไม้หรือไม้แหลม


          ในส่วนของช่องทิ้งถุงพลาสติกสามารถทิ้งขยะทุกอย่างที่ทำจาพลาสติกได้ทั้งทั้งหมด อีกทั้งในส่วนของช่องทิ้งไม้แหลมหรือไม้เสียบก็สามารถที่จะทิ้งขยะประเภทไม้ได้ทั้งหมดเช่นกัน แต่ในส่วนขยะที่เป็นประเภทไม้กับพลาสติกเราจะนำไปแปรรูปและนำไปรีไซเคิลต่อไป ถังขยะของเราสามารถนำขยะในแต่ละช่องที่ทิ้งนั้นไปต่อยอดสร้างรายได้ต่อไปได้อีก


           เช่น ช่องแรกที่เราทำเป็นช่องอบแห้งในส่วนของผลไม้ที่ผ่านการอบแห้งในช่องนี้เราก็สามารถนำไปต่อยอดก็การใช้เป็นปุ๋ยปลอดสารเคมีได้ ช่องที่ 2 ทีเป็นพลาสติกเราสามารถนำไปขายต่อโรงงานที่รับซื้อพลาสติกต่างๆ เพื่อนำไปรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ส่วนช่องสุดท้ายชาวบ้านทุกคนที่ชอบทำสิ่งประดิษฐ์ งานฝีมือต่างๆ หรือแม้กระทั่งคนทั่วไปสามารถเก็บไปใช้ในสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับมัน ซึ่งถังขยะนี้สามรถสร้างอาชีพให้กับคนในละแวกนั้นได้เป็นอย่างดี”


          “ถังขยะของทีมเบบี้แครอทสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับคนที่ต้องการทำงานจิตอาสาเข้ามาช่วยเก็บขยะของเราในแต่ละประเภทแยกออกและนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ เพราะถังขยะของทีมเรานั้นต้องเปลี่ยนทุกวันไม่ว่าจะเป็นช่องเตาอบ ถุงพลาสติก หรือไม้ต่างๆ การทำงานในส่วนนี้ก็จะต้องใช้แรงงานคนค่อนข้างเยอะก็เลยคิดว่าจะมีการจ้างงานที่เพิ่มมากขึ้น


           โดยที่เราต้องการจ้างคนในพื้นที่นั้นๆ เพราะมีพื้นฐานความรู้สภาพแวดล้อมเป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยให้สภาพแวดล้อมสวยงามและดีขึ้นตามลำดับ” ทีมเบบี้แครอท กล่าวทิ้งท้าย


ที่มา : https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_2373650