สุดยอด!"เด็กอาชีวะไทย"ครองแชมป์แกะสลักหิมะนานาชาติสมัยที่ 10


  รำลึกปฏิบัติการสะท้านโลกช่วย13หมูป่า ทั้งยังกวาดรางวัลอื้อ สุดยอดความคิดสร้างสรรค์ จากฝีมือวิทยาลัยสารพัดช่างตราด วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลฯ และสุราษฎร์ฯ


  ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ส่งทีมนักศึกษาอาชีวศึกษา 3ทีมได้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีและวิทยาลัยสารพัดช่างตราด เข้าร่วมการแข่งขันการแกะสลักน้ำแข็งจากหิมะนานาชาติ ประจำปี 62 ระหว่างวันที่ 4 – 7ม.ค.62 ในงาน “The 11th International Collegiate Snow Sculpture Contest 2019”ที่เมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยวิทยาลัยสารพัดช่างตราด สามารถรักษาแชมป์ให้ประเทศไทย คว้ารางวัลชนะเลิศต่อเนื่องสร้างชื่อให้ประเทศไทยได้อีกครั้งเป็นสมัยที่ 10และทั้ง 3 ทีมอาชีวศึกษา สามารถคว้ารางวัลต่าง ๆอีกหลายรางวัลจากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 5 ประเทศ2 เขตปกครองพิเศษ ประกอบด้วย 1.ไทย 2. รัสเซีย 3.เดนมาร์ก 4 อังกฤษ 5 จีน  6. ฮ่องกง และ 7.ไต้หวัน รวมทั้งสิ้น 55  ทีม   รางวัลต่าง ๆ ที่ทีมนักศึกษาอาชีวศึกษาได้รับมีดังนี้ วิทยาลัยสารพัดช่างตราด ได้รับรางวัล Top grade Awards ซึ่งเป็นรางวัลคะแนนรวมสูงสุดในครั้งนี้ รางวัลสุดยอดความคิดสร้างสรรค์ (Best Creative award)  จากผลงาน Rescue Mission Rivets Thamluang caves in Chiangrai Thailand. จากการพบรอยนิ้วมือคนเกาะตามถ้ำซึ่งแสดงให้เห็นถึงความหวังและสร้างพลังใจให้กับทุกคน โดยนักประดาน้ำชาวอังกฤษ 2 คนได้ค้นพบและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตเหตุการณ์การหายไปของทีม 13 หมูป่าอะคาเดมี โดยครูผู้ฝึกสอน ได้แก่ นายเกริกไกร นนทลักษณ์และ นางรุ่งนภา อุดมชลปราการ นักศึกษา 4 คน ได้แก่นางสาวพรรณนิภา นามวิชัย  นักศึกษา ปวส.1 แผนกวิชาการโรงแรม นายชโยทิต  สุขสวัสดิ์ นักศึกษา ปวช.2 นายธวัชชัย สนธิพิณนักศึกษา ปวช.3 นางสาวน้ำฝน จันทร์จรูญ นักศึกษา ปวช.3 จากแผนกวิชาการโรงแรม  ทั้งนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฏร์ธานี   ครองรางวัลชนะเลิศ อันดับ2 ร่วมกัน โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ส่งในชื่อผลงาน “มิตรภาพเหนือกาลเวลา” จากเหตุการณ์การหายไปของทีม 13 หมูป่าอะคาเดมี  ณ เขตวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย นำไปสู่การรังสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าสื่อถึงการมีมนุษยธรรมของชาวโลก โดยมีครูผู้ฝึกสอนได้แก่ นายสุระชาติ พละศักดิ์ และนายพิศิษฐ์ อู่ศิริกุลพาณิชย์ และนักศึกษา 4 คนประกอบด้วย นายอัฐกร  แก้วหาวงค์ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์  นายมินธาดา ปักษาพันธ์ นายธนวัฒน์ สิงหะไชย  และนายธนาวัช ป้องแก้ว นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช). ชั้นปีที่ 3 สาขาวิจิตรศิลป์และทีมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ในชื่อผลงาน “ความรัก ความผูกพัน” จากแนวคิดว่าความรัก ความผูกพัน ไม่มีข้อจำกัด และมีเกิดขึ้นได้ในสถานการณ์ หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ นำเสนอผ่านสัญลักษณ์รูปช้าง ซึ่งครูผู้ฝึกสอนได้แก่ นายพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา นักศึกษา 4 คน ได้แก่ นายวรายุ บุตรทอง นักศึกษา ปวช.3 นายนายอธิป  กล่อมทอง  นายภาคีไนย  ใจสว่าง และนางสาวอริสา  แก้วทองดี นักศึกษา ปวช. 2 จากแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ สำหรับทีมนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีและวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฏร์ธานี ที่เข้าร่วมการแข่งขันจะเดินทางกลับถึงประเทศไทย ในวันที่ 8 ม.ค.62 โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CAPEK-BKK  CA959  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิในเวลา 18.05 น. และวิทยาลัยสารพัดช่างตราด จะเดินทางกลับถึงประเทศไทย ในวันที่ 9 ม.ค.62


ที่มา:https://siamrath.co.th/n/60152