สุดยอดนักเรียนไทยคว้า 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา ในเวที PMWC 2019 ที่ฮ่องกง


          เมื่อเวลา 21.30 น. วันที่ 19 ก.ค.62 ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.พร้อมคณะครู ผู้ปกครองเดินทางมารับคณะนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 Po Leung Kuk Primary Mathematics World Contest 2019 (PMWC 2019) ระหว่างวันที่ 15-19 กรกฎาคม 2562 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน สามารถคว้าเหรียญรางวัลทุกคน ได้แก่ 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง และรางวัลชมเชย 2 รางวัล รวมทั้งสิ้น 11 รางวัล 23 เหรียญ เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 639 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 20.45 น.


          ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาของไทยที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 Po Leung Kuk Primary Mathematics World Contest 2019 (PMWC 2019) ระหว่างวันที่ 15-19 กรกฎาคม 2562 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่านักเรียนไทยได้รับเหรียญรางวัลทุกคน ได้แก่ 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง และรางวัลชมเชย 2 รางวัล รวมทั้งสิ้น 11 รางวัล 23 เหรียญ ดังนี้


          ประเภททีม ได้รับรางวัลรวม 4 รางวัล (16 เหรียญ) แบ่งเป็น รางวัลเหรียญทอง 1 รางวัล (4 เหรียญ) ได้แก่ ทีมนครปฐม เด็กชายธราเทพ ตันธนวิกรัย เด็กหญิงกัลยกร วงศ์วิชยาภรณ์ เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ อาจณรงค์ฤทธิ์ และเด็กชายธัชวิทญ์ ศกศวัตเมฆินทร์ จากโรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม รางวัลเหรียญทองแดง 1 รางวัล (4 เหรียญ) ได้แก่ ทีม C เด็กชายวชิรวิชญ์ กิจคุณาเสถียร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เด็กชายวริทธิ์ ส่งศรี โรงเรียนแสงทองวิทยา เด็กหญิงณภัทร โรจนชีวาคม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา และเด็กชายปิติณัช ร่ายเรือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี


          รางวัลชมเชย 2 รางวัล (8 เหรียญ) ได้แก่ ทีม A เด็กหญิงธันยธร เจิ้ง โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) เด็กชายธนภัทร วุฒิวรจินดา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา เด็กชายอิทธิกร บุบผาสุวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ และเด็กชายกิรัชภาส ถาวร โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา / ทีม B เด็กชายฌิณสภัคต์ ทองมี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เด็กหญิงศิริกัมพู จุดจันทึก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา เด็กชายเกียรติภูมิ สิเจริญ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล และเด็กชายกรชวัลร์ ตันติวิเศษศักดิ์ โรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลือง


          ประเภทบุคคล ได้รับรางวัลรวม 7 รางวัล (7 เหรียญ) แบ่งเป็น รางวัลเหรียญเงิน 2 เหรียญ ได้แก่ เด็กชายวชิรวิชญ์ กิจคุณาเสถียร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และเด็กชายเกียรติภูมิ สิเจริญ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เหรียญทองแดง 5 เหรียญ ได้แก่ เด็กชายวริทธิ์ ส่งศรี โรงเรียนแสงทองวิทยา เด็กชายปิติณัฐ ร่ายเรือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี เด็กชายอิทธิกร บุปผาสุวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เด็กหญิงธันยธร เจิ้ง โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร และเด็กชายกรชวัลร์ ตันติวิเศษศักดิ์ โรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลือง


          สำหรับการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 Po Leung Kuk Primary Mathematics World Contest 2019 (PMWC 2019) มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 13 ประเทศ 32 ทีม คือ จีน มาเลเซีย เวียดนาม ไต้หวัน ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ มองโกเลีย อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย บัลแกเรีย แอฟริกาใต้ สหรัฐอเมริกา รวมผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 128 คน.


ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/1618960