สุดยอด!”ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา”ชนะเลิศหุ่นยนต์นิวเคลียร์รับถ้วยพระราชทาน          ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา นักศึกษาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัต จากวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ ปฏิบัติการทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ประจำปี 2561 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 100,000 บาท  จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)ที่มา : ข่าวการศึกษาสยามรัฐ