สุขสันต์วันปีใหม่ 2558

ติดตามภาพ/ข่าวเพิ่มเติม https://www.moe.go.th/websm/2014/dec/309.html

สนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ – พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมด้วย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร และพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมงานสุขสันต์วันปีใหม่ 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเช้าวันที่ 26 ธันวาคม 2557

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอำนวยพรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558 ว่า ตลอดช่วงปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ อยากให้ทุกคนรำลึกว่าได้ทำอะไรให้กับกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะนักเรียนที่เป็นเป้าประสงค์หลักของกระทรวง ได้ทำอะไรที่เกิดประโยชน์ และสมกับความตั้งใจไว้หรือไม่ หากเราทบทวนแล้วว่า ได้ทำครบตามที่ตั้งใจไว้ในสิ่งที่ดีๆ เชื่อว่าในปี 2558 ต้องการให้พวกเราตั้งเป้าให้สูงขึ้นมากกว่าปี 2557 โดยร่วมแรงร่วมใจ มุ่งมั่นทำงานให้บรรลุผลสำเร็จตามจุดประสงค์ที่พวกเราได้มุ่งหมายไว้ เพราะเชื่อว่าทุกคนในองค์กรในกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนสำคัญในทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นส่วนหน้าที่อะไรก็ตาม เป็นส่วนเล็กๆ หรือผู้บริหารระดับสูง ทุกคนมีความสำคัญกับองค์กรเป็นอย่างยิ่ง

ในโอกาสที่จะถึงปีใหม่ อยากจะขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พวกเราให้ความเคารพนับถือ ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่สิ่งสถิตอยู่ ณ วังจันทรเกษม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายประจำกระทรวง ขอจงดลบันดาลพระราชทานพรให้กับพวกเราชาววังจันทรเกษม ชาวกระทรวงศึกษาธิการทุกคนพร้อมกับครอบครัว ขอให้มีความสุข ความเจริญ มีสุขภาพที่แข็งแรง พร้อมกำลังใจที่เข้มแข็ง พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดให้กับกระทรวงศึกษาธิการตลอดไป

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษาธิการ กล่าวว่า นับตั้งแต่เข้ามาทำงานในกระทรวง ได้รับไมตรีจิต ความช่วยเหลือที่ชาวกระทรวงศึกษาธิการได้ให้เป็นอย่างดี มองไปข้างหน้าปี 2558 เป็นปีที่เราจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนงาน ทั้งงานตามนโยบายของรัฐบาล และงานตามนโยบายของ รมว.ศธ. ต้องการให้ชาวกระทรวงศึกษาธิการพยายามขับเคลื่อนการทำงานให้เต็มที่

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษาธิการ กล่าวว่า นับตั้งแต่ได้เข้ามาอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการ ได้อ่านหนังสือมากขึ้น และเกิดความคิดว่าอยากจะมอบหนังสือที่มีชื่อเรื่องว่า “สวัสดีปีใหม่ 2558” ให้กับทุกคนในกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นข้อคิดคติธรรมของนักประพันธ์ซึ่งเป็นนักเรียนรุ่นน้อง เป็นประโยชน์ อ่านง่าย ไม่เครียด ที่น่าสนใจอย่างมากคือ “คนเราต้องการแผ่นดินสักเท่าไร” ซึ่งเป็นเรื่องท้าทายที่จะให้อ่านหนังสือเล่มนี้ อีกส่วนหนึ่งคือ ประมวลพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษา ซึ่งจัดพิมพ์ในโอกาสครบรอบ 55 ปีขององค์การค้าของ สกสค. ขอยกตัวอย่างพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อปี 2513 ใจความว่า “งานด้านการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมนั้น คืองานสร้างสรรค์ความเจริญทางปัญญาและทางจิตใจ ซึ่งเป็นทั้งต้นเหตุ ทั้งองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของความเจริญด้านอื่นๆ ทั้งหมด และเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้เรารักษาและดำรงความเป็นไทยไว้ได้สืบไป”

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการจัดงาน “สุขสันต์วันปีใหม่ 2558” ว่าเพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ในโอกาสที่จะเถลิงศกใหม่ ซึ่งเป็นการแสดงถึงความสมัครสมานสามัคคีของชาว ศธ. และเป็นตัวอย่างอันดีแก่อนุชนรุ่นหลังที่จะได้สืบทอดประเพณีที่ดีงามนี้ไว้ต่อไป รวมทั้งเพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต ความกตัญญกตเวทิตาคุณ และแสดงออกถึงความเคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา ผู้มีอุปการคุณ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรในสังกัด ศธ.ทุกระดับ ตลอดจนถึงให้ข้าราชการอาวุโสที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว ได้มาพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นให้แก่กัน รวมทั้งให้กับบุคลากรที่ยังปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านการศึกษาและด้านอื่นๆ เป็นการสร้างสัมพันธ์อันดี เพื่อความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของ ศธ.ในโอกาสต่อไปด้วย พร้อมนี้ได้กล่าวอำนวยพรแก่ชาวกระทรวงศึกษาธิการ “ให้ทุกคนพร้อมครอบครับประสบแต่ความสุข สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนา”


ภาพ บัลลังก์ โรหิตเสถียร

สำหรับการจัดงาน “สุขสันต์วันปีใหม่ 2558” มีกิจกรรมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 59 รูป ใส่บาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 59 รูป พร้อมการแสดงชุดรำอวยพรของนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รวมทั้งมอบบัตรอวยพรแด่รัฐมนตรี  รับคำอำนวยพร จับสลาก ตลอดจนรับประทานอาหารร่วมกัน ที่บริเวณสนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
26/12/2557