สื่อการเรียนรู้กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง

หยุดกังวลกับหนังสือด้วยสื่อ 3D Anatomy

 

     
 
AR Anatomy อีกหนึ่งผลงานการสร้างสรรค์สื่อเพื่อการศึกษาในยุคดิจิตอล ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และจดจำบทเรียนพื้นฐานวิชากายวิภาคศาสตร์ให้เด็กไทยด้วยแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน 
 
การอ่านหนังสือเป็นช่องทางในการสะสมความรู้ที่ง่ายที่สุด ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้คนไทยมีอัตราการอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้นถึงแม้จะยังไม่สูงมากนัก และจากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าการอ่านหนังสือประเภทตำราเรียน หรือความรู้วิชาการนั้นมีผู้ให้ความสนใจค่อนข้างน้อยมาก เมื่อเทียบกับหนังสือประเภทอื่นๆ โดยปัจจัยหลักเกิดจากการไม่มีเวลา ชอบดูโทรทัศน์ ไม่ชอบอ่านหนังสือ รวมถึงการอ่านหนังสือไม่ออก 

  
เนื่องจากปัจจุบันมีปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการอ่านมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสื่อดิจิตอล หรือหนังสือที่มาในรูปแบบ e-book ก็ตาม ด้วยเหตุนี้ น.ส.ศญาดา ก่อกิจความดี จากกลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียชีวการแพทย์ และนายปัณณวิชญ์ คำต่าย กลุ่มวิชาเอกดิจิทัล สาขาเทคโนโลยีมีเดีย โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้ร่วมกันพัฒนาผลงาน “สื่อการเรียนรู้กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง” ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ กายวิภาคศาสตร์ในรูปแบบสามมิติโดยใช้เทคโนโลยีภาพเสมือน (Augmented Reality) ในรูปแบบแอพพลิเคชั่นบนระบบแอนดรอยด์ที่ชื่อว่า AR Anatomy โดยใช้ร่วมกับโปสเตอร์ประกอบการแสดงผลที่เป็นภาพสรีระร่างกายของมนุษย์ ซึ่งมีการทำ Marker ไว้ในจุดที่ต้องแสดงรายละเอียดของสรีระส่วนต่างๆ เพื่อเชื่อมต่อและแสดงผลผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน 
 
“เมื่อขึ้นปีสองได้เริ่มเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาที่ต้องท่องจำคำศัพท์ต่างๆ เป็นจำนวนมาก จำได้ว่าตอนนั้นมีความรู้สึกว่าไม่อยากอ่านหนังสือเพราะตัวหนังสือมากและเล่มหนา จึงเป็นแรงบันดาลใจให้พัฒนาแอพพลิเคชั่นนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการอ่านหนังสือ โดยมีแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนเป็นตัวช่วยแทนที่จะต้องอ่านหนังสือเล่มหนาที่มีแต่ตัวหนังสือจำนวนมาก ซึ่งทำให้ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้นานทำให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายและไม่อยากอ่านหนังสือ” ศญาดา กล่าว  
 
ทางด้านปัณณวิชญ์ อธิบายถึงการใช้งานแอพพลิเคชั่น AR Anatomy ว่าเริ่มด้วยเปิดแอพฯ แล้วเพียงนำไปส่องลงบนตำแหน่งต่างๆ บนโปสเตอร์ซึ่งมี marker อยู่แล้ว แอพฯ จะมีการแสดงภาพ 3 มิติขึ้นโดยแสดงรายละเอียดของอวัยวะนั้นๆ ทั้งภาพ คำศัพท์ และเสียงพูด ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เกิดการจดจำและการเรียนรู้ได้ดีขึ้น

 
“ผู้ใช้สามารถแยกดูอวัยวะในระบบต่างๆ ได้ทีละระบบตามหลัก anatomy 11 ระบบ อาทิ ระบบกระดูก ระบบหายใจ ระบบประสาท ระบบไหลเวียนเลือดระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ และระบบหัวใจที่เราทำเป็นแอนิเมชั่นแสดงให้เห็นจังหวะการเต้นของหัวใจเพื่อสร้างความน่าสนใจมากขึ้น นอกจากนั้นภาพสามมิติที่ปรากฏบนแอพฯ ยังสามารถซูมเข้าไปดูอย่างละเอียดได้หากไม่มีเงาหรือสิ่งใดมาบดบัง marker บนโปสเตอร์ ส่วนโมเดลภาพสามมิติที่ปรากฏบนแอพฯ นั้นยังสามารถหมุนดูในมุมต่างๆ ได้ถึง 360 องศา”  
 
ปัณณวิชญ์ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าล่าสุดได้มีการนำแอพฯ ดังกล่าวไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งเป็นระดับชั้นที่เริ่มเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์ในระดับพื้นฐานพบว่า แอพพลิเคชั่นดังกล่าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนกายวิภาคสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนให้ดีขึ้นได้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจและสามารถจดจำสิ่งที่กำลังเรียนอยู่ได้มากยิ่งขึ้นโดยการมองเห็นภาพ 3 มิติ ช่วยให้จดจำตำแหน่งของอวัยวะได้ง่ายและจดจำคำศัพท์กายวิภาคได้ดีขึ้นผ่านการฟังและพูดตามเสียงจากแอพพลิเคชั่น  

 
อย่างไรก็ตามแอพฯ ดังกล่าวยังไม่มีให้ดาวน์โหลดใน Play Store ของระบบแอนดรอยด์โดย ศญาดา กล่าวทิ้งท้ายว่าผลงานนี้กำลังจะได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้มีข้อมูลที่ละเอียด และสมบูรณ์แบบมากขึ้น จากการเรียนรู้คำศัพท์ในระดับพื้นฐานจะถูกพัฒนาขึ้นจนกระทั่งแพทย์สามารถใช้งานแอพฯ ดังกล่าวได้ และนอกจากนั้นจะพัฒนาให้การแสดงภาพ 3 มิติของอวัยวะต่างๆ เป็นแอนิเมชั่นได้ทั้งหมด รวมทั้งปรับปรุง marker ให้มีประสิทธิภาพ และแม่นยำมากขึ้น