สายเลือดอาชีวะช่วยประชาชน ผู้เดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมที่เชียงใหม่

          นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา จิตอาสา ออกหน่วยอาชีวะบริการ (Fix it Center Thailand 4.0) ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเนื่องจากฝนตกหนัก ณ บ้านแม่กลางบ้านลุ่ม ม.4 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  เมื่อวันที่12 ตุลาคม 2560 โดยนักศึกษาได้ช่วยกันขนย้ายต้นไม้ที่หักลงมาขวางทางเดิน ทางน้ำไหล ให้พ้นการกีดขวาง และทำสะพานเชื่อมชั่วคราวเพื่อช่วยเรื่องการสัญจรในหมู่บ้าน พร้อมทั้งช่วยกันเคลื่อนย้ายสิ่งของชาวบ้าน ไปอยู่ในที่ปลอดภัย

 

 

ที่มา : http://www.naewna.com/local/297853