สั่งการเด็ดขาด ครูล่วงละเมิดทางเพศเด็ก

ภารกิจ รมว.ศธ 20 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงกรณีครูสอนดนตรีของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชุมพร ได้กระทำชำเรานักเรียนหญิงชั้น ม.1 ว่า จากเหตุการณ์นี้ ตนได้สั่งการให้นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปลดครูคนดังกล่าว พร้อมยึดใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เนื่องจากมีหลักฐานการกระทำความผิดชัดเจน รวมทั้งได้สั่งการให้ฝ่ายกฎหมาย ทบทวนกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ และป้องกันไม่ให้บุคคลที่กระทำความผิด กลับเข้ามาปฏิบัติงานในแวดวงการศึกษาอีก

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสำคัญในการดูแลเด็กและเยาวชน โดยไม่ปลอยปละละเลยปัญหา และมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงต่าง ๆ ในสถานศึกษา ในส่วนของจรรยาบรรณครูนั้น ก็เชื่อมโยงกับการอบรมสั่งสอนคุณธรรมศีลธรรม และการสร้างวินัยที่ดีตั้งแต่วัยเด็ก ประกอบกับการปรับปรุงหลักสูตรด้านศีลธรรมจรรยาให้มีความเข้มข้น ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยสร้างวินัยให้คนในสังคมได้ โดยเฉพาะการเป็นบุคลากรทางการศึกษาซึ่งต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของทุกภาคส่วน กระทรวงศึกษาธิการไม่ได้นิ่งนอนใจ และให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจัง

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน
16/2/2563