สอศ.ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญ

สอศ.ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ ฉลองการลูกเสือวิสามัญโลกครบ 100 ปี         


          ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ ฉลองการลูกเสือวิสามัญโลกครบ 100 ปี จัดโดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 21 – 25 มกราคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภายใต้คำขวัญ “บริการเพื่อโลกที่ดี”: Service for a Better World โดยมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด ทั้งนี้ มีลูกเสือวิสามัญ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญของประเทศไทย จำนวน 12,000 คน คณะลูกเสือจากประเทศต่างๆในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก จำนวน 452 คนร่วมงาน
          ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านอาชีวศึกษา 1 และ 2 หมู่บ้านละ 4 ค่ายย่อย มีลูกเสือวิสามัญหรือเนตรนารีวิสามัญของสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนสังกัด สอศ. เข้าร่วมการชุมนุม จำนวน 3,200 คน จากสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก 307 แห่ง ซึ่งหมู่บ้านอาชีวศึกษา 1 มีคำขวัญ คือ รักษ์ดิน สัญลักษณ์สีแดง มีค่ายย่อย ดังนี้ ค่ายย่อย 1 ดินดีนัก ค่ายย่อย 2 รักษาดิน ค่ายย่อย 3 ทรัพย์สินทวี ค่ายย่อย 4 ปฐพีล้ำค่าหมู่บ้านอาชีวศึกษา 2 มีคำขวัญ คือ รักษ์น้ำ สัญลักษณ์สีเหลือง มีค่ายย่อย ดังนี้ ค่ายย่อย 1 น้ำดีมีคุณค่า ค่ายย่อย 2 น้ำทุ่งน้ำท่าจัดการ ค่ายย่อย 3 ถ่านหินขาว ค่ายย่อย 4 เรื่องราวสายน้ำ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีที่มา : ประชาสัมพันธ์ สอศ.