สอศ.ปลื้ม ผลงานสิ่งประดิษฐ์นศ.อาชีวะ คว้ารางวัล2เวทีใหญ่ กรุงเจนีวาและมาเลเซีย


          ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยผลรางวัลการนำผลงาน สิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดและจัดนิทรรศการในงาน นิทรรศการนวัตกรรมการประดิษฐ์ทางวิศวกรรมนานาชาติ ณ ประเทศมาเลเซีย 8 th International Engineering Invention & Innovation Exhibition 2018″ 13-15 April 2018 , Perlis, Malaysia I -ENVEX 2018 ซึ่งเป็นนิทรรศการชั้นนำด้านการวิจัยใหม่ นิทรรศการประดิษฐ์ที่จัดขึ้นใน UniMAP Pauh Putra Main ณ ประเทศมาเลเซีย เพื่อส่งเสริมและรวบรวมนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์จากทั่วโลกเพื่อแสดงสิ่งประดิษฐ์ของตน โดยมีผลงานสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาได้รับรางวัลดังนี้

       1.วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ผลงานทุ่นผลิตไฟฟ้าจากคลื่นทะเลสำหรับอนุรักษ์แนวปะการัง รางวัลเหรียญทองและรางวัลเกียรติยศ DOUBLE GOLD AWARD และ INTERNATIONAL GRAND PRIZE  AWARD


       2. วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ผลงานเครื่องย้อมสีเส้นไหมและฝ้ายแบบใช้หม้อต้มประหยัดพลังงาน  รางวัลเหรียญเงินและรางวัลพิเศษจาก INNOPA ประเทศอินโดนีเซีย 


       3. วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ผลงานชุดจุดตรวจและสกัดกั้นออนไลน์เพื่อความมั่นคง ได้รับรางวัลเหรียญเงินและรางวัลพิเศษ จากประเทศเกาหลี 


       4. วิทยาลัยเทคนิคลำพูน จากผลงานอุปกรณ์ยกถังสารละลายชะล้างสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง รางวัลเหรียญเงินและรางวัลพิเศษจาก INNOPA ประเทศอินโดนีเซีย


       5.วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการต่อเรือนครศรีธรรมราช ผลงานระบบหยอดเมล็ดผักในถาดเพาะกล้าเพื่อลดเวลาและเพิ่มอัตราการงอก รางวัลเหรียญเงินและรางวัลพิเศษจาก SPECIAL HONOUR OF INVENTION จากประเทศแคนาดา


       เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ผลงานสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ในเวที “46th International Exhibition of Inventions Geneva” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 15 เมษายน 2561 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยอาชีวะคว้ามาได้ 2 รางวัล ได้แก่ ผลงานนวัตกรรม Nano Fabric Product ของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ Silver medal และผลงาน เครื่องล้างหัวฉีดดีเซลคอมมอนเรล (Diesel Common Rail Injector Clearing Machine) ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการประกวด Inventions Geneva 2018 และได้รับรางวัล Merit Award จาก International Strategic Technology Alliance (ISTA)


       งานดังกล่าวเป็นการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติที่สำคัญที่สุดในโลก ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ นครเจนีวา และองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 46 มีนักวิจัยจากทั่วโลกนำผลงานเข้าประกวดและจัดแสดงกว่า 1,000 ผลงาน จากกว่า 40 ประเทศ  และมีผู้เข้าร่วมชมงานมากกว่า 50,000 คน ทั้งนี้ สอศ. มีนโยบายในการส่งเสริมให้ครูและนักศึกษาในสังกัดทำงานวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมจัดการองค์ความรู้ สร้างคุณภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน และร่วมผลักดันผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของอาชีวะในเวทีระดับนานาชาติ ตอบโจทย์ Thailand 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวปิดท้าย


ที่มา: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1922259834514148&id=164944140245735