สอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ทดสอบการโคจรของดวงอาทิตย์และทิศทางลม 1 ชุด