สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 


ติดต่อ คุณรำไพ จำปาทอง โทร 089-8128581


ที่มา : กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สอ.สป.