สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก จำนวน 1 แห่ง


  
ติดต่อ คุณรำไพ จำปาทอง โทร 089-8128581


ที่มา : กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สอ.สป.