สอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน

สอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน


“ผิน แจ่มวิชาสอน” รายการปรับปรุงถนน คศล. จำนวน 1 แห่ง 


 


 


 


ติดต่อ คุณรำไพ จำปาทอง โทร 089-8128581


ที่มา : กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สอ.สป.