สสวท.ประกาศผล 24 ร.ร. รับรางวัลโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา


          นายชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 สสวท.ประกาศผลการประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษาระดับประเทศ รอบชิงชนะเลิศ มีผลดังนี้


          ระดับประถมศึกษา 8 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ โครงงานกล้องจุลทรรศน์ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย จ.สุราษฎร์ธานี รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานการพัฒนาอุปกรณ์ตากช้อนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม จ.อุบลราชธานี รองชนะเลิศอันดับ 2 โครงงาน IoT Bin โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จ.เชียงใหม่


          รางวัลชมเชย 5 รางวัล ได้แก่ โครงงานกล้องอเนกประสงค์ version 3 in 1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี โครงงาน Stirring Machine T.4 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดนพวงศาราม) จ.ปัตตานี โครงงานเรือรักษ์คูคลอง 4.0 โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) กรุงเทพฯ โครงงานหุ่นยนต์เตือนภัยผ่านแอปพลิเคชันไลน์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆารามในพระสังราชูปถัมภ์) จ.กาญจนบุรี และโครงงานเครื่องสไลด์กล้วยประหยัดพลังงาน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม จ.อุบลราชธานี


          ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 8 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ โครงงานเครื่องแยกไข่แดงไข่ขาว โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จ.ชลบุรี รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานแขนกลเก็บผลไม้ โรงเรียนเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี รองชนะเลิศอันดับ 2 โครงงานCFG (Chemical Formula Game)  For Science Education โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ


          รางวัลชมเชย 5 รางวัล ได้แก่ โครงงาน BJ Fresh Air โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก โครงงานชุดสร้างพลังงานไฟฟ้าจากน้ำทะเล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จ.ชลบุรี โครงงานการสร้างแบบจำลองสามมิติโดยเครื่องวัดแสงสะท้อนอินฟาเรด โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น โครงงานของเล่นวัดระยะ โรงเรียนบุญวัฒนา จ.นครราชสีมา และโครงงานกล่องยาเพื่อผู้ป่วยสูงอายุ โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพฯ


          ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 8 รางวัล ได้แก่รางวัลชนะเลิศ โครงงานมหัศจรรย์เครื่องโจกคราม โรงเรียนอุดรพัฒนาการ จ.อุดรธานี รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานการประยุกต์ใช้หลักการของโมเมนตัมเพื่อแก้ ปัญหาการขึ้นลงบันไดของผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรมไม้เท้าสองขั้น โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี รองชนะเลิศอันดับ 2 โครงงานนวัตกรรมเครื่องกำจัดน้ำมันบนผิวน้ำ โรงเรียนชลบุรีสุขบท จ.ชลบุรี


          รางวัลชมเชย 5 รางวัล ได้แก่ โครงงานเครื่องจัดการขยะรีไซเคิลแบบบูรณาการ 4 ระบบ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จ.สตูล โครงงานการสร้างกล่องบอกสัญญาณเสียงด้วย optical sensor สำหรับช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา โรงเรียนอินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี โครงงานสีเทียนเน้นข้อความ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น โครงงานผลิตภัณฑ์จากเซลลูโลสย่อยสลายได้ โรงเรียนตากใบ จ.นราธิวาส และโครงงานถ้าบ้านของฉันไม่มีไฟฟ้า โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จ.เชียงใหม่


ที่มา : https://www.matichon.co.th/education/news_1113829