สสวท. ชวนใช้ฟรี Project 14 ตัวช่วยครูสอนออนไลน์ยุคนิวนอร์มัล พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่ความปกติใหม่ทางการศึกษา เนื้อหาตรงตามหลักสูตร

 width=
ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า ในภาวะที่ผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้สถานศึกษาต้องหยุดการสอนในขณะที่นักเรียนหยุดการเรียนรู้ไม่ได้ การสอนออนไลน์จึงเป็นช่องทางที่ต้องเร่งพัฒนาเพื่อรับมือกับสภาวะดังกล่าว สสวท. ได้จัดทำโครงการสอนออนไลน์นำสู่ความปกติใหม่ทางการศึกษาของ สสวท. (New Normal Education) บทเรียนออนไลน์ Project 14 ซึ่งนำเสนอวีดิทัศน์การสอนที่ส่งเสริมวิถีการเรียนรู้ใหม่ เพราะพัฒนาขึ้นตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และหนังสือเรียน สสวท. ตรงตามหลักสูตร เน้นการเรียนรู้ตามแนวทาง สสวท. ที่มุ่งสร้างความเข้าใจ เชื่อมโยงกับการนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง 

บทเรียนออนไลน์ Project 14 พัฒนาขึ้นเพื่อให้ครูใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนตามปกติในห้องเรียน โดยเฉพาะในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นี้ ยังเป็นตัวช่วยครูใช้เป็นแนวทางการสอนออนไลน์สร้างความเข้าใจให้นักเรียนได้ด้วย โดยครูผู้สอนอาจให้นักเรียนเรียนรู้มาก่อนล่วงหน้า เพื่อนำมาอภิปรายร่วมกันกับเพื่อน ๆ หรือใช้ทบทวนบทเรียนเตรียมการสอน ส่วนนักเรียนก็มีแหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ตรงตามหลักสูตร ใช้ทบทวน ค้นคว้า กำหนดการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและศักยภาพของตน ส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้รับมือวิถีสังคมยุคนิวนอร์มัล

                    คุณครูและนักเรียนใช้เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา คลิกใช้งานฟรีที่เว็บไซต์ http://proj14.ipst.ac.th ยูทูป IPST Proj 14  หรือ เฟซบุ๊ค IPST Proj 14 https://www.facebook.com/ipstproj14

ที่มา  :  สสวท.