สรุปผลการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ครั้งที่ 50 (50th SEAMEO Council Conference – SEAMEC)

สรุปผลการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซเมค) ครั้งที่ 50 (50th SEAMEO Council Conference – SEAMEC)
วันที่ 22 – 25 กรกฎาคม 2562 ณ Sunway Resort Hotel and Spa กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20 สิงหาคม 2562