สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สั่งจ้าง) เดือนสิงหาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564