สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สั่งจ้าง) เดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 31 พฤษภาคม 2564