สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สั่งซื้อ) ปีงบประมาณ 2563 เดือน ตุลาคม 2562