สภานักเรียนประกาศเจตนารมณ์ ต่อนายก

ข่าววงการศึกษา 30 มกราคม 2563

          วันที่ 29 มกราคม 2563 สภานักเรียนประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็น ต่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา นางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วม ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

          สืบเนื่องมาจากการนำเสนอข้อคิดเห็นของสภานักเรียน 4 ข้อ ได้แก่ 1. การส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก 2. การส่งเสริมการมีจิตอาสา เพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข 3. การส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม (Fake News) และ 4. การส่งเสริมแนวทางป้องกันความรุนแรงจากการ Bully ในวัน 11 มกราคม 2563 ซึ่ง รมว.ศธ. ได้รับข้อเสนอไว้ โดยจะส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามข้อคิดเห็นที่สภานักเรียน และให้คณะกรรมการสภานักเรียนซึ่งเป็นตัวแทนสภานักเรียนจากโรงเรียน มัธยมศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และโรงเรียนประถมศึกษาพร้อมครูที่ปรึกษา รวมทั้งสิ้น 186 คน

          มาประชุมสัมมนาเพื่อประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียนร่วมกันอีกครั้ง และพร้อมใจกล่าวประกาศเจตนารมณ์เพื่อร่วมกันทำงานสานต่อข้อคิดเห็นสภานักเรียน ทั้ง 4 ข้อ ในวันนี้ โดยจะมีการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ร่วมกับอีก 13 โรงเรียนเครือข่าย และถ่ายทอดสดผ่านทางรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ให้ได้รับชมพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมและร่วมพลักดันกิจกรรมของสภานักเรียนซึ่งเป็นพลังสําคัญของเด็กในการทําประโยชน์ให้สังคมส่วนรวม

          ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเดินทางมาเซอร์ไพรส์ อีกทั้งยังร่วมรับฟังคำกล่าวประกาศเจตนารมณ์ของสภานักเรียน ทั้ง 4 ข้อ โดยได้รับข้อเสนอไว้ พร้อมทั้งมอบโอวาทให้แก่สภานักเรียน เพื่อจะได้นำไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต โดยกล่าวว่า “ทำดี ทำได้ทุกวัน” ซึ่งเด็ก ๆ ในวันนี้คืออนาคตของชาติ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป


ที่มา : สพฐ.

>