สพป.พัทลุง เขต 2 คว้า 8 ทอง แข่งขันศิลปหัตถกรรม น.ร.ระดับชาติ


          เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) พัทลุง เขต 2 เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ ที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต จ.ปทุมธานี เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ภายใต้แนวคิด นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาชุมชน ซึ่งในส่วนของ สพป.พัทลุง มีนักเรียนเข้าชิงชัยแสดงความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยวันนี้เป็นการแข่งขันวันที่สาม ได้รับรางวัลประกอบด้วย


          การแข่งขันสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 ระดับทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน, การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ระดับทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์), การปั้นดินน้ำมันปฐมวัย ระดับทอง 4 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร, การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 ระดับทอง 5 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า, การแข่งขันใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ระดับทอง 5 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน, การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ระดับทอง 7 โรงเรียนวัดหัวควน, การแข่งขันวาดภาพนะบายสีประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 ระดับทอง 8 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า, การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 ระดับทอง 12 โรงเรียนบ้านท่าลาด, การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ระดับเงิน 12 โรงเรียนบ้านทอนตรน, การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 ระดับทองแดง 6 โรงเรียนบ้านหนองธง, การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ระดับทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน, การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 ระดับทองแดง 12 โรงเรียนบ้านควนประกอบ, การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านควนประกอบ และการแข่งขันเรียงร้อยถ้วยความ ม.1-ม.3 ระดับเข้าร่วม โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ นับเป็นการพัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านต่างๆ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างแท้จริง นายสุวรรณ กล่าวที่มา : https://www.matichon.co.th/news/839820