สพป.นศ.2ปลื้มน.ร.คว้า 43 เหรียญงานศิลปหัตกรรมฯ


          นายบุญเลิศ ธานีรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา (สพป.) นครศรีธรรมราช(นศ.) เขต 2 เปิดเผยว่า ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนซึ่งเป็นตัวแทนจากระดับภาคใต้ ที่เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 โดยผลการแข่งขันฯ ซึ่งปีนี้ ตัวแทนจากสพป.นศ.2 สามารถคว้าได้ 28 เหรียญทอง 10 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง รวม 43 รางวัล  ในส่วนของเหรียญทองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ 3 รายการได้แก่ โรงเรียนบ้านวังหิน  ประเภทการแข่งขันการทำอาหารประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โดยด.ช.พีรภัทร์ ชมชื่น ด.ญ.ภัทรวดี จิตตารมย์ และเด็กชายสรัล มีชัย โรงเรียนวัดเขาโร ประเภทการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โดย ด.ช.กิตติพันธ์ ชอบทำกิจ ด.ช.นนทศักดิ์ ปลูกไม้ดี ด.ช.นวมินทร์ หมวดเมือง และโรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ ประเภทการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1-ม.3 โดย ด.ช.อรรถพล จินดาพันธ์  ด.ช.กฤตกร นวลมี และด.ช.ชัยณรงค์ ทองผุด


          “สำหรับปีนี้หากเทียบกับปีที่ผ่านมา นักเรียน สพป.นศ. 2 สามารถขยับลำดับและคว้ารางวัลมาได้มากยิ่งขึ้น ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีที่ให้ครู นักเรียน แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ และแสดงผลงาน ชิ้นงาน และนวัตกรรมของนักเรียน ในยุคไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร อีกทั้งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด อีกด้วย” นายบุญเลิศ กล่าวที่มา : https://www.matichon.co.th/news/842808