สพฐ.รับมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน ในโครงการ “KUBOTA ปันน้ำใจให้น้อง”


          วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน ในโครงการ “KUBOTA ปันน้ำใจให้น้อง” จำนวน 5,000 ชุด โดยมีผู้แทนจากบริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด รวมถึงผู้อำนวยการสำนักต่างๆของ สพฐ. และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ          สำหรับโครงการ “KUBOTA ปันน้ำใจให้น้อง” เป็นกิจกรรมที่บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ร้านผู้แทนจำหน่ายทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน โดยการมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กนักเรียนในช่วงกิจกรรมวันเด็ก ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี โดยร่วมกับร้านค้าผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าทั่วประเทศในการจัดกิจกรรมส่งมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน ซึ่งตั้งแต่การจัดกิจกรรมใน 4 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯได้มอบกระเป๋าให้กับนักเรียนไปแล้วกว่า 295,000 คน          นอกจากการร่วมกิจกรรมกับผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศแล้ว ในปี 2562 นี้ ทางบริษัทฯเล็งเห็นว่ากระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์กรที่มีโรงเรียนในสังกัดอยู่ทั่วประเทศ ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ร่วมกันส่งมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนเช่นเดียวกับในปี 2561 ทางบริษัทฯจึงมีแผนที่จะมอบอุปกรณ์การเรียน จำนวนทั้งสิ้น 5,000 ชุด ให้กระทรวงศึกษาธิการนำไปมอบให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ เพื่อเป็นกำลังใจและสร้างโอกาสด้านการศึกษาที่ดีในอนาคตให้กับเยาวชน ซึ่งหลังจากรับมอบแล้ว สพฐ. จะดำเนินการจัดส่งอุปกรณ์การเรียนไปยังโรงเรียนพื้นที่เป้าหมายทั่วประเทศต่อไปที่มา : สพฐ.