สพฐ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” รุ่นที่2 ประจำปี 2562


วันที่ 16 ตุลาคม 2592 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วยนางสาวสุชาดา สภาพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สพฐ. ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” รุ่นที่2 ประจำปี 2562มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ รุ่นที่2 ประจำปี 2562 ให้กับโรงเรียนภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” เพื่อพัฒนาเด็กไทยในด้านโภชนาการและสุขลักษณะที่ดีด้านอาหาร ให้กับโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารโรงอาหารโภชนาการ  และดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน งานอนามัยโรงเรียน แม่ครัวประจำโครงการอาหารกลางวัน และตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมอบรม

ที่มา : สพฐ.