สป.สอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ “ผิน แจ่มวิชาสอน”

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง สป.สอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ “ผิน แจ่มวิชาสอน” รายการปรับปรุงถนน คศล. จำนวน 1 แห่ง

 

ที่มา : กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สอ.สป.