สทศ. ประกาศผลสอบวิชาสามัญ 9 วิชาปีการศึกษา 2562


สทศ. ประกาศผลสอบวิชาสามัญ 9 วิชาปีการศึกษา 2562 ก่อนกำหนดอีกแล้ว


ตรวจสอบผลคะแนนกันได้เลยค่ะ


http://www.gatpat.niets.or.th/GPS.Register.Web/Account/Login


 


ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สทศ.