สถาบันเอ็ดยูดี มอบเกียรติบัตรนร.           


          สุจิตรา ลออนวล ประธาน และ ยศวัจน์ ศิริดิษยพงษ์ กรรมการผู้จัดการ สถาบันเอ็ดยูดี มอบเกียรติบัตรพิเศษให้กับ  6 นักเรียน ที่ได้รับเลือกจากรุ่นนักเรียนแลกเปลี่ยนประจำปี 2562-2563 และมอบทุนแลกเปลี่ยนให้กับ 3 นักเรียน ที่ได้คัดเลือกให้เป็นนักเรียนแบบอย่างในทุกๆ ด้าน ได้แก่ กษิดิ์เดช ต่างประภา โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย จำนวน 100,000 บาท, พงษ์พัฒน์ เรืองลาภอนันต์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ จำนวน 50,000 บาท และ จามิกร ยิ้มแย้ม โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี จำนวน 30,000 บาท


ที่มา : ข่าวการศึกษาบ้านเมือง