สถานี ก.ค.ศ. การปรับปรุงแนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สำหรับคุณวุฒิในประเทศ

บทความที่น่าสนใจ 15 พฤษภาคม 2563
ไฟล์แนบ
>