ศึกษาธิการสมุทรสงคราม ได้ร่วมจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม และส่วนราชการต่าง ๆ


ในจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ร่วมจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 1st NATIONAL CUBOREE 2019, THAILAND


 


 


โดยมี ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อชี้แจงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 5 6 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งนี้ มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรองและลูกเสือสำรอง เข้าร่วมชุมนุม จำนวน 862 คน