ศิลปกรรมศาสตร์ “มทร.ธัญบุรี” คว้ารางวัลยอดเยี่ยม “ยุวศิลปินไทย 2562”

 

       นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ปล่อยของ ประลองไอเดียศิลป์ จากเวทีการประกวด ‘ยุวศิลปินไทย 2562’โดยมูลนิธิเอสซีจี คว้า 2 รางวัลใหญ่ เตรียมเข้ารับรางวัลถ้วยพระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพฯ พร้อมทัศนศึกษาต่างประเทศ

       รศ.ดร.สมพร ธุรี คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมในโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย 2562 หรือYoung Thai Artist Award 2019 โดยมูลนิธิเอสซีจีรวมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านศิลปะชั้นนำของประเทศได้จัดการประกวด ซึ่งถือเป็นเวทีเพื่อศิลปะสำหรับเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ ใน 6 สาขาสำคัญ ทั้งศิลปะ 2 มิติ  ศิลปะ 3 มิติ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ วรรณกรรม รวมถึงการประพันธ์ดนตรี ในการแจ้งเกิดเป็นยุวศิลปินเลือดใหม่ในวงการศิลปะ เป็นเวทีในการสร้างสรรค์ผลงานในวงกว้าง รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจในคุณค่าของศิลปะสาขาต่าง ๆ และที่สำคัญผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมใน 6 สาขา จะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นมงคลยิ่งแก่เหล่ายุวศิลปินไทย

       มทร.ธัญบุรี คว้า 2 รางวัล นำโดยศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาประติมากรรม ที่เพิ่งเข้ารับพระราชทานปริญญาไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา “เอ้” น.ส.นารีญา คงโนนนอก ซึ่งได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (Grand Prize) พร้อมถ้วยพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพฯ รางวัลเงินสด และได้ไปทัศนศึกษาชมผลงานศิลปะในต่างประเทศ และถือเป็นโอกาสอันดีอีกครั้งของ “กู๊ด” นายสยาม แช่มช้อย นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด่น (Distinguished Prize) พร้อมรางวัลเงินสดในโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย 2562 ซึ่ง“กู๊ด” เคยเข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัลดีเด่นเมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา

       “เอ้” น.ส.นารีญา คงโนนนอก บอกเล่าถึงผลงานที่เข้าร่วมประกวดสาขาศิลปะ 3 มิติ ในชื่อผลงานระบำใจ ใช้เทคนิคการปั้นหล่อโลหะ ขนาดกว้าง 70 ยาว 50 สูง 37 ซม. โดยผลงานมีแนวความคิดสำคัญที่ว่า “ไม่มีครอบครัวใดสมบูรณ์แบบในทุก ๆ ด้าน กล่าวคือ ความอบอุ่นของครอบครัวไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่อยู่ บ้านที่อยู่แล้วมีความสุขไม่จำเป็นต้องหลังใหญ่ หากแต่สิ่งที่มีคือความเข้าใจ มีภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุด ซึ่งตนนั้นมีความรักจากครอบครัวที่เริ่มต้นจากคุณแม่ ซึ่งเป็นผู้ผลักดันและเป็นบ่อเกิดของความสุขความอบอุ่นใจ และความสนุกให้กับลูก ๆ และเกิดเป็นรอยยิ้ม จึงได้หยิบยกความสุขของตนในครอบครัวมาสร้างเป็นผลงานประติมากรรมโลหะสีทองนี้”

       เอ้ ยังบอกอีกว่าผลงานระบำใจนี้ สร้างสรรค์แรงบันดาลใจเชิงบวก ที่เริ่มต้นจากครอบครัว แสดงการเคลื่อนไหวหรือมูฟเม้นท์ต่าง ๆ จากตัวบุคคล เป็นงานลอยตัวที่มีความงามรอบด้าน และใช้ทัศนธาตุในการแสดงความงาม แสดงสีของเนื้อโลหะจริง ซึ่งกว่าจะเกิดเป็นผลงานดังกล่าวนี้ผ่านหลายขั้นตอนมาก เริ่มตั้งแต่คิดค้นไอเดีย ร่างลายเส้นจากดินสอ ปั้นต้นแบบ ขยายสเกลจากดินเหนียว ทำแม่พิมพ์ รวมถึงหล่อเป็นโลหะ จนเกิดเป็นผลงานที่มีคุณค่า มีโครงสร้างที่น่าสนใจ รูปทรงแปลกตาและสร้างสมดุลตามหลักการออกแบบทางงานศิลป์ โดยมีผศ.ดร.ไชยพจน์ หวลมานพ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เป็นที่ปรึกษา

“ดีใจที่ผลงานของตนได้รับการยอมรับ จนนำไปสู่รางวัลอันทรงเกียรติ ที่ถือเป็นเกียรติและเป็นมงคลแก่ตนเอง ส่วนอนาคตนั้นตั้งเป้าเป็นศิลปินอาร์ตติสที่จะสร้างผลงานที่มีคุณค่า และอยากทำให้ศิลปินมีชื่อเสียงและได้รับการรับในระดับโลกต่อไป”

ส่วน “กู๊ด” นายสยาม แช่มช้อย ที่ได้รับรางวัลดีเด่นในสาขาการประพันธ์ดนตรี เล่าว่า ตนได้ประพันธ์ดนตรีจากแรงบันดาลใจที่ต้องการทำให้สนุก คิดให้มาก และแสดงออกมา ด้วยการนำแนวคิดทฤษฎีสัมพันธภาพของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ มาเชื่อมกับดนตรี และตั้งคำถามที่ว่า หากเป็นเสียงจากสมการดังกล่าวจะเป็นอย่างไร ซึ่งเบื้องหลังการสร้างสรรค์ผลงาน กู๊ด บอกว่า “ตนได้ลงมือค้นหาค้นคว้าข้อมูลมากมาย กว่าจะเกิดไอเดียที่สร้างสรรค์และเป็นเอกลักษณ์ ขณะเดียวกันยังได้ใช้เครื่องดนตรีตามที่โจทย์กำหนด ซึ่งตนได้ใช้เครื่องดนตรี 6 ชิ้นด้วยกันคือ Flute  Oboe  Clarinet  Bassoon French Horn และ Piano”

       การประพันธ์ดนตรีและการฟังนั้น หากต้องใช้จินตนาการและเปิดใจสัมผัสโน๊ต จะเข้าถึงและเข้าใจความหมายของผู้ประพันธ์ที่ถ่ายทอดในเพลง และบอกอีกด้วยว่า “ดีใจที่ได้รับรางวัลดีเด่นยุวศิลปินไทย สาขาการประพันธ์ดนตรีเป็นครั้งที่ 2 และขอบคุณอาจารย์ณัฐพล ดีคำ ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ให้คำแนะนำและข้อชี้แนะสำคัญในครั้งนี้”

อลงกรณ์ รัตตะเวทิน. มทร.ธัญบุรี

 

 

 

 

ที่มา  :  สยามรัฐ