ศธ. เร่งพัฒนาศักยภาพครูยุคดิจิทัล ในโครงการ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทรเกษม” 10 หลักสูตร 10 วิทยากร ประเดิมหลักสูตรแรก “วิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษาไทย” โดยนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในหลักสูตรที่ 1 “วิวัฒนาการการเมืองและการศึกษาไทย” พร้อมทั้ง นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

 width=
 width=
 width=
 width=
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่าแสดงความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทรเกษม” ในวันนี้

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ ท่านชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ที่ให้เกียรติรับเชิญเป็นวิทยากรในวันนี้ พร้อมทั้งขอขอบคุณและยินดีที่ทุกท่านสนใจและสมัครเข้าร่วมการอบรมกว่า 1 แสนคน โดยโครงการ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทรเกษม” เป็นหนึ่งในโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างความรู้และศักยภาพให้กับครูและบุคคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยหน้าที่สำคัญ คือ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพมีความรอบรู้ในสรรพวิชาสาขาต่าง ๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการนำไปใช้จัดการศึกษาต่อไปทั้งในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงรุนแรงและยังไม่สามารถจัดการอบรมในรูปแบบปกติได้

กระทรวงศึกษาธิการ จึงดำเนินการจัดการอบรมผ่านระบบออนไลน์ขึ้น ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ขึ้น ภายใต้ชื่อ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทรเกษม” โดยมีเป้าหมายสำคัญ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นนักจัดการเรียนรู้สู่ “ครูยุคดิจิทัล” เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกอบด้วย การอบรม จำนวน 10 หลักสูตร จาก 10 วิทยากร ผู้มีความรู้ความสามารถ

โอกาสนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลังจากผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ ผู้ที่เข้ารับการอบรมทุกท่าน จะได้รับความรู้ มุมมอง ทัศนคติ และประสบการณ์ จากท่านวิทยากรในทุกหลักสูตร และนำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว​: สรุป
นวรัตน์​ ราม​สูต​: เรียบเรียง
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว, สถาพร ถาวรสุข, ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน
6/8/2564