ศธ.เร่งดำเนินการโครงการเร่งด่วน

            นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เข้าประชุมร่วมกับ พล.ท.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รองเสนาธิการทหารบก ในฐานะรองหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการ ๑ คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ต่อ ๑ นักเรียน ซึ่งผลการประชุมยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะยกเลิกโครงการนี้หรือไม่ คสช. จึงให้ชะลอการดำเนินโครงการไว้ก่อน และมอบให้กระทรวงศึกษาธิการตั้งคณะทำงานร่วมกับ ๘ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาข้อดี-ข้อเสียและหาข้อสรุป โดยให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน ซึ่งจุดยืนของ คสช. ในเรื่องนี้คือทำอย่างไรให้โครงการนี้ เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือถึงการช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว เนื่องจากข้อมูลตัวเลขของสถานศึกษามีความคลาดเคลื่อน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีความเสียหายเพิ่มหลังเกิดอาร์ฟเตอร์ช็อค คสช. จึงให้รวบรวมข้อมูลใหม่แล้วนำกลับมาเสนอภายใน ๒ วัน ส่วนเรื่องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ นั้น ให้กยศ.ไปดูว่ามีงบฯ เหลือบริหารจัดการกองทุนเท่าไหร่ และต้องขอเพิ่มเท่าไหร่ โดยให้รีบนำเสนอมาเป็นเรื่องเร่งด่วน

***********************************

ศศิพิชญ์ /สรุป, กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.