ศธ. หารือแนวทางแก้ไขปัญหาการชำระหนี้ กยศ.

                นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ
            ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้คณะทำงานรวบรวมข้อมูลสาเหตุที่ผู้กู้ไม่ ชำระหนี้ตามกำหนดหาการชำระหนี้ กยศ.พร้อมทั้งติดตามจำนวนผู้กู้จริงว่าสอดคล้องกับจำนวนที่จัดสรรไว้หรือไม่ ทั้งนี้ให้ติดตามอย่างต่อเนื่อง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวต่อว่าควรมีระบบเชื่อมโยงระหว่างประวัติการกู้กับทำงานของผู้กู้ เพื่อติดตามการชำระหนี้ของผู้กู้ จึงขอความร่วมมือจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการชำระหนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป

อุษา/ข่าว

กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.