ศธ.- สมศ. หารือแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกแบบใหม่

Download ภาพขนาดใหญ่ที่ไฟล์แนบด้านล่าง ค่ะ