ศธ.ลงนาม MOU มอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียน

ข่าว ศธ.360 องศา 12 เมษายน 2560

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) การมอบคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนคอมพิวเตอร์ทั่วประเทศ กับ บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิเกาหลีช่วยผู้ที่หิวโหยระดับนานาชาติ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันพุธที่ 12 เมษายน 2560

บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิเกาหลีช่วยผู้ที่หิวโหยระดับนานาชาติ  จัดโครงการ “ไทยซัมซุงประกันชีวิตเพื่อน้องได้เรียน” ตั้งแต่ปี 2555 เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนไทยในด้านการศึกษา ให้ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร ผ่านการใช้เทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว สำหรับปีการศึกษา 2560นี้ บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิเกาหลีช่วยผู้ที่หิวโหยระดับนานาชาติ กำหนดให้มีการมอบคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนคอมพิวเตอร์ทั่วประเทศ จำนวน 7 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจาณาร่วมกันระหว่างมูลนิธิเกาหลีช่วยผู้ที่หิวโหยระดับนานาชาติ และกระทรวงศึกษาธิการ โดยต้องมีห้องเรียนที่สามารถให้ผู้สนับสนุนเข้าไปปรับปรุงพัฒนาให้เป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์ที่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีจำนวน 1 ห้อง

สำหรับโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก 7 แห่ง จะได้รับการสนับสนุนคอมพิวเตอร์แบบพกพาและอุปกรณ์พร้อมใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โต๊ะ เก้าอี้ โรงเรียนละ 30 ชุด printer โปรเจคเตอร์พร้อมจอ โรงเรียนละ 1 ชุด ตลอดจนชุดกระเป๋าเป้นักเรียนพร้อมอุปกรณ์เครื่องเขียนให้แก่นักเรียนโรงเรียนละไม่เกิน 500 ชุด รวมมูลค่าทั้งสิ้น 11,880,012 บาท

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวขอบคุณบริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิเกาหลีช่วยผู้ที่หิวโหยระดับนานาชาติ ที่เห็นความสำคัญของการศึกษาและช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลน ซึ่งคอมพิวเตอร์และสิ่งของต่างๆ เหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อเด็กจริงๆ และได้เสนอกลุ่มโรงเรียนที่จะพิจารณาเพิ่มเติม 2 กลุ่มคือ

1. โรงเรียนในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในสังกัด สพฐ. จำนวนกว่า 200 โรงเรียน และโรงเรียน ตชด. อีกว่า 200 โรงเรียน เช่นกัน เนื่องจากโรงเรียนเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในชนบท และขาดโอกาสจริงๆ

2. โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ที่ผ่านมา โดยก่อนหน้านี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชทานเงินช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาและ อุปกรณ์โต๊ะเก้าอี้แก่นักเรียนและโรงเรียนที่เดือดร้อนแล้ว จึงควรเลือกบางโรงเรียนที่เหมาะสมเพื่อต่อยอดให้เด็กได้รับโอกาสด้านคอมพิวเตอร์ด้วย

 

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะรับหน้าที่ประสานกับ สพฐ.ในการบรรจุซอร์ฟแวร์ชุดโปรแกรมการเรียนรู้ในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องรวมถึงจัดการพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการสอน และจัดทำระบบติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โครงการดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุด

 

 

          ปารัชญ์/สรุป

ธเนศ/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.