ศธ.จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวง ร.9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปี 2564

ศธ.จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวง ร.9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปี 2564

 width=

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมี คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา รมว.ศธ. นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการ รมว.ศธ. นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศธ. (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ รมช.ศธ.) นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศธ. (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ รมช.ศธ.) ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และบุคลากร ร่วมในพิธี บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

โดย รมว.ศธ. เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเครื่องทองน้อย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมถวายความเคารพ จากนั้นประธานในพิธี ผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมพิธีทำบัญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=
นวรัตน์ รามสูต : สรุป/เรียบเรียง
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว, สถาพร ถาวรสุข, ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
ประชาสัมพันธ์ สร.ศธ. : รายงาน
3/12/2564