ศธ. จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน”

ข่าว ศธ.360 องศา 04 สิงหาคม 2557

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82พรรษา 12ส.ค.นี้ กระทรวงศึกษาธิการเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินโดยจะจัดระหว่างวันที่ 12-15 สิงหาคม 2557 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 โดยใช้ชื่องานว่า เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ พร้อมทั้งให้ข้าราชการ ครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการตลอดจนผู้ปกครอง และกลุ่มเครือข่าย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

การจัดงานดังกล่าว จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 สิงหาคม 2557 ทั้งในส่วนกลางและ  ส่วนภูมิภาค โดยในส่วนกลางจะจัดขึ้นบริเวณรอบกระทรวงศึกษาธิการระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น.โดยในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๑๙ น.จะจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกับมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณเวทีใหญ่ด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนั้นกิจกรรมภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เปิดให้มีการถวายพระพรชัยมงคล online จัดให้มีกิจกรรมฝึกอาชีพ การให้บริการกับประชาชนผู้มาร่วมงาน ออกร้านแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน นักศึกษา และการแสดงบนเวที จากหน่วยงานต่างๆ

ระหว่างการจัดงานทุกวันจะจัดให้มีการฉายหนังกลางแปลง ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวร และภาพยนตร์ของสำนักลูกเสือแห่งชาติ วันละ 1รอบ เริ่มเวลา 19.00 น ณ บริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้นิทรรศการของหน่วยงานจะเริ่มเปิดให้เข้าชม ตั้งแต่เวลา 09.00น.ส่วนการแสดงบนเวทีจะเริ่มเวลา 16.00 น.และนอกจากนี้ ได้ร่วมกับมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช จัดกิจกรรมการเดินริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ”ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันอังคารที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ อีกด้วย

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

>