วิศวะ ม.มหิดล โชว์พลังเมคเกอร์คนรุ่นใหม่


 


          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “Mahidol Engineering Maker Expo 2019” งานแสดงสุดยอดผลงานวิจัยนวัตกรรมจากเมคเกอร์คนรุ่นใหม่  โดยมี ผศ.ดร. ธีรพร รับคำอินทร์ รักษาการรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลชนะเลิศ Mahidol Engineering Maker Awards แก่ทีมเจ้าของนวัตกรรม “แผ่นไฟเบอร์บอร์ดรีไซเคิลปูทางเท้าเพื่อผู้พิการ” และทีมนวัตกรรม “กระชังปลาอัจฉริยะ” ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แก่เมคเกอร์พันธุ์ใหม่และต่อยอดนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคมและธุรกิจอุตสาหกรรม ตลอดจนแนวโน้มของโลก ท่ามกลางผู้เข้าชมงานคับคั่ง


ที่มา : ข่าวการศึกษาบ้านเมือง