วิศวะฯ”ศรีปทุม”คว้าถ้วยพระราชทานสะพานเหล็กฯ


          คว้าทั้งถ้วยพระราชทานฯและถ้วยรางวัลเกียรติยศ “โครงสร้างสะพานเหล็กจำลอง 2018” ทีมUnknow Nymous ม.ศรีปทุมสุดยอด ทั้งซิวรางวัลชมเชย


          ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดเผยว่า ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม ได้ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแข่งขันโครงสร้างสะพานเหล็กจำลอง ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 61 (U-Bridge Open 2018) ชิงถ้วยพระราชทานฯ และถ้วยรางวัลเกียรติยศ เพื่อให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์แต่ละสถาบันได้มีเวทีแสดงออกทักษะวิชาด้านวิศวกรรมโยธา นำความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในการแข่งขัน          สำหรับในปีนี้มีทีมจากสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก ปรากฎว่าผลการแข่งขัน ทีมUnknow Nymous คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทOpen พร้อมรับถ้วยรางวัลเกียรติยศ เหรียญรางวัล และเงินรางวัลทุนการศึกษา 10,000 บาท นอกจากนี้ ทีม Unknow Nymous ยังได้รับรางวัลชมเชย จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อีกหนึ่งรางวัล รับเงินรางวัลทุนการศึกษา 5,000 บาท โดยมี ดร.วริสรา เลิศไพฑูรย์พันธ์ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ จำนวน 10 คน ประกอบด้วย นายสิธิพงศ์ พิมากุล, นายทวีศักดิ์ อินต๊ะเมา, นายกมล ทองคำ, นายชวนันต์ ทองย้อย, นายบัญชา โชติช่วง, นายธนากร ทองมาก, นายนัทธพงศ์ สมร, นายอดิศักดิ์ รุ่งสุวรรณ, นางสาวนารีนาถ ชลกิจ และนางสาวอมรรัตน์ พันธุ์แตง


 


ที่มา : ข่าวการศึกษาสยามรัฐ