วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม คว้ารางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแห่งประเทศไทย 2560

          ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560 (THAILAND INNOVATION AWARDS 2017) สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมกิจกรรมทางกาย และกีฬาเพื่อสุขภาพ จากผลงานอุปกรณ์ “แท่นยืนกายบริหาร DTEC” รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จ พระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งจัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมสิทธิการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมในระดับนานาชาติ ณ กรุงไทเป ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนมกราคม 2561 ต่อไป

          เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ผลงานอุปกรณ์ “แท่นยืนกายบริหาร DTEC” เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ ของ 6 นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิส์ จำนวน 2 คน ได้แก่ 1.นายศรีมงคล อุดมแก้ว 2.นายระวี บุตรสิน และนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 สาขาการตลาด จำนวน 4 คน ได้แก่ 1.นายยุทธนา สานารี 2.นางสาววัลวิสา ก้อนคำตัน 3.นางสาวปิยะดา นามธรรม และ 4.นางสาววชิาาภรณ์ บุญทอง

          “แท่นยืนกายบริหาร DTEC” จะช่วยในการบริหารร่างกาย ยืดหยุ่นกล้ามเนื้อบริเวณขา กล้ามเนื้อน่อง และ เส้นเอ็นฝ่าเท้า รวมถึง การยืน หรือ นั่ง แล้วใช้อุ้งเท้าเหยียบ วัสดุกลม ๆ และการบริหารเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อข้อเท้าและกล้ามเนื้อในฝ่าเท้า เพื่อลดอาการเส้นเอ็นฝ่าเท้าอักเสบ ช่วยกระตุ้นการทำงานด้านระบบไหลเวียนโลหิตในร่างกายหรือกระตุ้นการทำงานของเส้นประสาทบริเวณฝ่าเท้าให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวจะช่วยให้กล้ามเนื้อเกิดความยืดหยุ่นก่อนการออกกำลังกายจะช่วยลดในเรื่องของอาการปวดเจ็บได้ดี ทั้งนี้ตัวอุปกรณ์ยังสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายในตัวเดียว สามารถพกพา หรือนำติดรถ ถอด-พับ เคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก เพราะมีน้ำหนักที่เบา ประมาณ 4 กิโลกรัม ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ และสามารถแยกชิ้น-อุปกรณ์เพื่อใช้งานได้ง่าย ซึ่งเป็นจุดเด่นในการประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์

          วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่คิดค้นขึ้นใหม่ทางด้านการกีฬาหรือการออกกำลังกาย ซึ่งสามารถพัฒนาให้เป็นประโยชน์ ด้านการผลิต เพื่อการขยายผลต่อสังคมด้านการกีฬาหรือการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ (Sport Innovation – Exercise for Health)

          ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดผลงานเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์สุริยา สามแก้ว โทร. 085 491 2343 หรืออาจารย์นงรัก บุญเสริฐ โทร.087 969 9698

 

ที่มา : https://www.facebook.com/etvMAC/posts/1680493745357426