วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ออกให้บริการตัดผมฟรีชาวบ้านนับ 10 ปี

 

     น่าชื่นชมอาจารย์สารพัดช่างบุรีรัมย์ พาลูกศิษย์ ออกทำจิตอาสาให้บริการตัดผมฟรีให้กับคนชรา ผู้พิการ และเด็กยากไร้ในถิ่นทุรกันดารโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย มาเป็นเวลาร่วม 10 ปี โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพียงต้องการทำดีตอบแทนสังคม และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

     นางศิริวรรณ สุวรรณกาญจน์ อาจารย์เสริมสวยและอาภรณ์ วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดบุรีรัมย์ ได้พาลูกศิษย์ที่เรียนหลักสูตรช่างเสริมสวยระยะสั้น รวมถึงช่างเสริมสวยที่จบหลักสูตรไปแล้วมีอาชีพเปิดร้านเป็นตัวเอง ออกทำจิตอาสาให้บริการตัดผมฟรีให้กับคนชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และเด็กยากไร้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารฟรีตามหมู่บ้าน ตำบลต่างๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ มาเป็นเวลาร่วม 10 ปี โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพียงต้องการนำความรู้ ความชำนาญที่ตัวเองมี ทำความดีเพื่อตอบแทนสังคม เอื้ออาทรแบ่งปันแก่ผู้ด้อยโอกาส และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยแต่ละครั้งที่ออกให้บริการจะมีคนชรา ผู้พิการ และเด็ก มาเข้าคิวรอรับบริการตัดผม และย้อมสีผม เฉลี่ยครั้งละ 40 – 50 คน ซึ่งสร้างรอยยิ้มและความสุขทั้งกับผู้ให้ที่ผู้รับบริการ

     นางศิริวรรณ สุวรรณกาญจน์ อาจารย์เสริมสวยและอาภรณ์ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กล่าวว่า การที่พาลูกศิษย์ออกให้บริการตัดผมฟรีให้กับคนชรา ผู้พิการ และเด็กยากไร้ตามสถานที่ต่างๆ นั้น เป็นการใช้ความรู้ ทักษะฝีมือที่ตัวเองมี ทำความดีเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสมากกว่า ทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้ลูกศิษย์ได้รู้จักแบ่งปัน เอื้ออาทรแก่ผู้อื่น ทั้งยังเป็นการฝึกประสบการณ์นอกสถานที่จะได้เกิดความชำนาญ ก่อนประกอบอาชีพเป็นของตัวเองด้วย พร้อมยืนยันว่าจะทำต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะหมดแรง ทั้งนี้ยังอยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆ คน ได้ร่วมกันออกมาทำความดีเพื่อสังคมมากขึ้น ตามกำลังและความสามารถที่ตัวเองมีในอีกทางหนึ่งด้วย

 

ที่มา : http://www.siamrath.co.th/n/19256