วัสดุเหลือใช้ผีตาโขน ร.ร.ศรีสองรักษ์วิทยา รองชนะเลิศประกวดแผนธุรกิจ


          นายกิตติพงศ์  เจริญทวีธนกิจ  รอง ผอ.ร.ร.ศรีสองรักษ์วิทยา รักษาราชการแทน ผอ.ร.ร.ศรีสองรักษ์วิทยา  อ.ด่านซ้าย จ.เลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เปิดเผยว่า ทางโรงเรียน ได้ส่งทีมตาโขน นักเรียนโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา ประกอบด้วย น.ส.สุภลักษณ์ พรหมดี ชั้น ม.5 นายชวกร ทรงพุฒิ ชั้น ม.5 น.ส.ธัญญารัตน์ โม้หิน ชั้น ม.6 น.ส.มลธิรา วงษ์แก้ว ชั้น ม.5 และน.ส. จิราภรณ์ โม้หิน ชั้น ม.6 โดยมีนายอภิรัตน์. พรหมมารักษา นายเอกลักษณ์. ราชพรหมมา  นางเสาวรี. เที่ยงตรง  น.ส.พีรดา บุญเชิด และ นายวีรชาติ สมอุปฮาท  เป็นครูที่ปรึกษา ได้ส่งผลงานแจกันและกระปุกออมสินรูปผีตาโขน  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ผีตาโขนที่ทำจากวัสดุเหลือใช้เช่น หญ้า ฟางข้าว กระดาษ เข้าร่วมโครงการประกวดการเขียนแผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ PIM Innovative Biz Plan Challenge 2018  ภายใต้หัวข้อ “SMART Village, SMART Biz Idea ปั้นไอเดียธุรกิจต่อยอดเศรษฐกิจชุมชน” จัดโดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พี ไอ เอ็ม) ที่มีนักเรียนจากทั่วประเทศเข้าร่วมประกวดกว่า 105 ทีม กว่า 600 คน จาก 68 โรงเรียน  ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการฯ  ผ่านเข้ารอบ 18 ทีมสุดท้าย และร่วมนำเสนอแผนไอเดียธุรกิจสุดสร้างสรรค์รอบชิงชนะเลิศ ปรากฏว่าทีมตาโขน  นักเรียนโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมได้ไปศึกษาดูงานภายในประเทศที่มา : http://www.banmuang.co.th/news/education/110701